NewsletterRegulamin wykorzystania danych osobowych:
- Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.
- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie (adres: os. Teatralne 34 ,31-948 Kraków) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania."
- „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie (adres: os. Teatralne 34 ,31-948 Kraków) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).” Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej promocja@ludowy.pl