18.11.2016

KALENDARIUM SPRAWY

Po 13 latach i czterech odmowach zwolnienia warunkowego, Jesse Friedman zostaje zwolniony z więzienia.

3 listopada 1987

Inspektor pocztowy John McDermott znajduje w trakcie rewizji domu Friedmanów około 20 czasopism z pornografią dziecięcą oraz listę uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia komputerowe Arnolda Friedmana na przestrzeni kilku lat.

4 listopada 1987

Detektyw Frances Galasso, poinformowana przez agentów federalnych, rozpoczyna śledztwo dotyczące potencjalnego molestowania dzieci, które miało się odbywać w trakcie zajęć prowadzonych przez Arnolda Friedmana. Przesłuchiwane są dzieci ze skonfiskowanej listy, na której było 81 imion.

25 listopada 1987

Policja Hrabstwa Nassau przeprowadza rewizję domu Friedmanów i aresztuje Arnolda oraz Jessego Friedmana na podstawie zarzutów molestowania seksualnego.

26 listopada 1987

Ustanowiona jest kaucja w wysokości 1,000,000 dolarów dla Arnolda i 500,000 dla Jessego Friedmana.

3 grudnia 1987

Arnoldowi Friedmanowi postawione są zarzuty posiadania, wysyłania i otrzymywania pornografii dziecięcej.

8 grudnia 1987

Zawyżona kaucja jest unieważniona przez Sąd i Jesse Friedman zostaje zwolniony z więzienia. Arnold Friedman pozostaje w zamknięciu z powodu federalnego nakazu zatrzymania.

9 grudnia 1987

Arnoldowi i Jessemu Friedmanom przedstawiony jest akt oskarżenia nr 67104, który zawiera 52 zarzuty molestowania seksualnego 5 dzieci.

1 lutego 1988

Domniemane ofiary zeznają w sądzie. Przynajmniej jedno z dzieci zeznawało za pomocą nagrania wideo.

8 lutego 1988

Arnold Friedman przyznaje się w Sądzie federalnym do jednego zarzutu wysyłania pornografii dziecięcej.

9 lutego 1988

Arnoldowi i Jessemu Friedmanom przedstawiony jest akt oskarżenia nr 67430, który zawiera 91 zarzutów molestowania seksualnego kolejnych 8 dzieci. Oskarżenie nagrywane jest za pomocą kamer telewizyjne, to pierwszy przypadek w historii Hrabstwa Nassau, w którym sędzia wpuścił ekipy telewizyjne do sali sądowej.

25 marca 1988

Arnold Friedman przyznaje się do popełnienia wszystkich przestępstw zarzucanych mu w aktach oskarżenia nr 67104 i 67430 w zamian za obiecany wyrok 30 lat pozbawienia wolności, który odbywać się ma równolegle z jakimkolwiek wyrokiem, nałożonym przez federalny sąd. W obliczu kolejnych potencjalnych zarzutów, opartych na oskarżeniach innych dzieci, udziela detektywom obszernego oświadczenia końcowego, w którym przyznaje się do molestowania wszystkich dzieci, o które pyta policja. Ten dokument jest później wykorzystywany przez policję podczas kolejnych przesłuchań.

28 marca 1988

Arnold Friedman skazany jest na 10 lat w więzieniu federalnym.

13 maja 1988

Arnold Friedman skazany jest na 10 do 30 lat pozbawienia wolności na podstawie zarzutów państwowych.

Czerwiec 1988

Ross G. i Danny A. są zatrzymani przez policję Hrabstwa Nassau i przesłuchani na okoliczność udziału w molestowaniu seksualnym dzieci, które odbywało się podczas zajęć komputerowych w domu Friedmanów.

22 czerwca 1988

Ross G. jest aresztowany na podstawie 18 zarzutów molestowania seksualnego, które miały mieć miejsce w trakcie zajęć komputerowych u Friedmanów.

8 sierpnia 1988

Ross G. przyjmuje ofertę współpracy. Strona pozywająca zgodziła się, że w zamian za jego zeznanie zarekomenduje sądowi skazującemu, że oskarżony powinien dostać wyrok nie wyższy niż 6 miesięcy więzieniu, status nieletniego sprawcy i 5 lat wyroku w zawieszeniu.

19 września – 2 listopada 1988

Kolejne zeznanie przed sądem – zeznaje 7 dzieci (z których 3 zeznawało już w poprzednich oskarżeniach), podnosząc całkowitą liczbę świadków skarżących do 17. Ross G. również zeznaje.

3 listopada 1988

W Great Neck zorganizowane są spotkania dotyczące „Molestowania Seksualnego Dzieci”, oraz grupowe terapie dla ofiar i ich rodzin.

15 listopada 1988

Jesse Friedman i Ross G. stają w obliczu aktu oskarżenia nr 69783, który zawiera 302 zarzuty molestowania 7 dzieci.

20 grudnia 1988

Jesse Friedman przyznaje się przed sędzią Boklan do 24 zarzutów, które są mu postawione, w zamian za obiecany wyrok 6 do 18 lat.

24 stycznia 1989

Jesse Friedman skazany jest przez sędzinę Boklan na 6 do 18 lat pozbawienia wolności.

Zima/Wiosna 1989

Część dzieci uczęszcza na terapię grupową w Szpitalu Uniwersyteckim North Shore, gdzie ich pamięć stymulowana jest poprzez rysowanie obrazków pokoju, w którym były molestowane, oraz opowiadanie o zajęciach z użyciem pomocy wizualnych. Według pracowników szpitala dwójka dzieci, cierpiących na amnezję, przypomniała sobie na skutek tej metody molestowanie, dwójka z pozostałych czterech była w stanie przywołać mgliste wspomnienia tych wydarzeń, a pozostała dwójka wciąż nie pamiętała, żeby cokolwiek im się przytrafiło.

14 luty 1995

Arnold Friedman popełnia samobójstwo w więzieniu.

Jesień 2000

Andrew Jarecki rozpoczyna produkcję filmu o dziecięcych klaunach urodzinowych, który ostatecznie przeistoczy się w „Sprawę Friedmanów”. Z Jessem po raz pierwszy kontaktuje się w marcu 2001 roku.

7 grudnia 2001

Po 13 latach i czterech odmowach zwolnienia warunkowego, Jesse Friedman zostaje zwolniony z więzienia. 

 ______________

 #sekretneżyciefriedmanów

Materiał zapożyczony i przetłumaczony ze strony Jessego Friedmana.

 

Marcin Wierzchowski, Daniel Sołtysiński
SEKRETNE ŻYCIE FRIEDMANÓW 
reż. Marcin Wierzchowski
premiera 19 listopada 2016, Scena Stolarnia

zdjęcie/ Przemysław Sieraczyński
redakcja/ AR