13.03.2023

WSPÓŁCZESNY DRAMAT SPOŁECZNY

Wszystkie sztuki, które nazywamy wielkimi, nie mówiąc już o tych, które nazywamy poważnymi sztukami, po- ruszają w rezultacie pewien aspekt tego samego zagadnienia, a mianowicie: jak człowiek może przekształcić świat zewnętrzny w ten sposób, by czuć się w nim jak w domu?

Jak i przy pomocy jakich metod musi walczyć , co musi zmienić i przełamać w sobie i w świecie zewnętrznym, by czuć się bezpiecznym, kochanym, by znaleźć spo- kój ducha i poczucie godności – słowem mieć to, co w umyśle każdego człowieka łączy się z pojęciem rodziny (...) Przydatność tego pytania jest najbardziej widoczna w repertuarze współczesnym: istotnie, kiedy nie stanowi samego założenia sztuki, nie traktujemy tej sztuki poważnie. Gdyby na przykład w „Śmierci komiwojażera” walka o uznanie i przebaczenie toczyła się tylko między synem a ojcem – znaczenie sztuki byłoby mniejsze. Ale walka wychodzi tu poza krąg rodziny, wkracza w stosunki społeczne; sztuka porusza zagadnienia pozycji społecznej, honoru, uznania, obejmując swym zasięgiem nie tylko los jednostki, ale sprawy ogólnoludzkie.

____________

#smierckomiwojazera

Arthur Miller „Zagadnienie rodziny w świecie współczesnym”, 1956”. Materiał z programu spektaklu pod redakcją Marii Klotzer.

Arthur Miller
ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA
reż. Małgorzata Bogajewska

fot Jeremi Astaszow

red Anna Ryś