Kontakt

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego 
Justyna Mikoś

Zastępca Kierownika działu administracyjno - gospodarczego
Klaudia Chwastek

Specjalista d/s administracyjno - gospodarczych
Katarzyna Dąbrowska

Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków 

administracja@ludowy.pl